Spis treści

 

ZACHOWANIE W REZERWACIE

Podczas zwiedzania "Skałek" kilka razy byłem świadkiem niewłaściwego zachowania się zarówno młodych jak i starszych wiekiem turystów. Przypominam więc, że miejsca te należą do obszaru chronionego zwanego rezerwatem przyrody.

ZARZĄD OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU PRZEKAZUJE TURYSTOM NASTĘPUJĄCE UWAGI:

Przy podróży autem do Skał Adrszpasko-Teplickich prosimy o przestrzeganie ograniczeń ruchu, o których informują znaki drogowe, zwłaszcza w lasach i na końcowych odcinkach dróg lokalnych.

Korzystajcie Państwo z rowerów górskich, spadochronów i innego sprzętu sportowego poza rezerwatami przyrody, na wyznaczonych do tego miejscach.

W rezerwatach przyrody prosimy o poruszanie się po wyznaczonych trasach (szlakach).

Opakowania po produktach żywnościowych i inne odpadki lepiej zabrać ze sobą. Jeśli już musicie je zostawić, szukajcie miejsc do tego przeznaczonych.

Nie przeceniajcie swoich możliwości. Wąwozy i jaskinie w skałach są niebezpieczne i łatwo stracić w nich orientację.

Zapoznawajcie się z florą i fauną bez zabierania jej przedstawicieli do domu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak nazywa się dana roślina lub zwierzę- odwiedźcie Zarząd Chronionego Krajobrazu ,,Broumovsko" w Policach nad Metują, gdzie uzyskacie potrzebne informacje.